قیمت
20,664,000 ریال
(موجود)
امتیاز0
کاربرد
گیاه میزبانپنبه
آفت هدفسفیدبالک
میزان مصرف750 میلی لیتر در هکتار
گیاه میزبان 2مرکبات
آفت هدف 2شپشک قهوه ای
میزان مصرف0.5 تا 0.75 در هزار