معرفی اجمالی محصول

ا سم تماسی گوارشی که بدلیل وجود دو ماده موثره در آن ( از گروه آورمکتین ها، اکتینومیست ها) سبب کنترل طیف وسیعی از آفات شده و باعث به تاخیر انداختن پدیده مقاومت به آفات می گردد.

این حشره کش با دوز بسیار پایین سبب کنترل اکثر لاروهای پروانه ها و سوسک ها بصورت عصبی می گردد.

محصولات مرتبط

نقد و بررسی امامکتین بنزوات + ایندوکساکاربSC 9%

ا سم تماسی گوارشی که بدلیل وجود دو ماده موثره در آن ( از گروه آورمکتین ها، اکتینومیست ها) سبب کنترل طیف وسیعی از آفات شده و باعث به تاخیر انداختن پدیده مقاومت به آفات می گردد.

این حشره کش با دوز بسیار پایین سبب کنترل اکثر لاروهای پروانه ها و سوسک ها بصورت عصبی می گردد.

مشخصات فنی امامکتین بنزوات + ایندوکساکاربSC 9%

کاربرد

نمودار تغییر قیمت امامکتین بنزوات + ایندوکساکاربSC 9%

نظرات در باره محصول امامکتین بنزوات + ایندوکساکاربSC 9%

 

امتیاز کاربران به امامکتین بنزوات + ایندوکساکاربSC 9%

امتیاز کاربران به امامکتین بنزوات + ایندوکساکاربSC 9%

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.