معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

علف کش است انتخابی و سیستمیک که بوسیله برگ و ریشه جذب می شود همچنین بازدارنده سنتز استولاکتات سینتاز (ALS) بوده و از رشد گیاه ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:4110

بسته بندی: 100 میلی لیتر

محصولات مرتبط

نقد و بررسی بیس پیریباک سدیم 40% SC (مهان ویدکیلر)

کاربرد:

علف کش است انتخابی و سیستمیک که بوسیله برگ و ریشه جذب می شود همچنین بازدارنده سنتز استولاکتات سینتاز (ALS) بوده و از رشد گیاه ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:4110

بسته بندی: 100 میلی لیتر

مشخصات فنی بیس پیریباک سدیم 40% SC (مهان ویدکیلر)

کاربرد
گیاه میزبانبرنج
آفت هدفعلف های هرز پهن برگ و باریک برگ و جگن ها
میزان مصرف65 میلی لیتر در هکتار از دوتا چهاربرگی شدن برنج در مراحل اولیه رویشی

نمودار تغییر قیمت بیس پیریباک سدیم 40% SC (مهان ویدکیلر)

نظرات در باره محصول بیس پیریباک سدیم 40% SC (مهان ویدکیلر)

 

امتیاز کاربران به بیس پیریباک سدیم 40% SC (مهان ویدکیلر)

امتیاز کاربران به بیس پیریباک سدیم 40% SC (مهان ویدکیلر)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.