معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

علف کشی باریک برگ کش که از طریق برگ ها جذب می شود. بازدازنده Accase و جلوگیری کننده سنتز اسیدهای چرب در غشا سلولی می باشد.

درجه سمیت: Acute Oral LD50 for rats ˃5000 mg/kg

بسته بندی: 1 لیتر

نقد و بررسی پینوکسادان + ایمن کننده (آکسیال)

کاربرد:

علف کشی باریک برگ کش که از طریق برگ ها جذب می شود. بازدازنده Accase و جلوگیری کننده سنتز اسیدهای چرب در غشا سلولی می باشد.

درجه سمیت: Acute Oral LD50 for rats ˃5000 mg/kg

بسته بندی: 1 لیتر

مشخصات فنی پینوکسادان + ایمن کننده (آکسیال)

کاربرد
گیاه میزبانگندم و جو
آفت هدفعلف های هرز باریک برگ (یولاف وحشی، چچم، فالاریس)
میزان مصرف1.2 لیتر در هکتار

نمودار تغییر قیمت پینوکسادان + ایمن کننده (آکسیال)

نظرات در باره محصول پینوکسادان + ایمن کننده (آکسیال)

 

امتیاز کاربران به پینوکسادان + ایمن کننده (آکسیال)

امتیاز کاربران به پینوکسادان + ایمن کننده (آکسیال)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.