معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی که از بیوسنتز ارگسترول ممانعت می کند.

درجه سمیت: Acute Oral LD50 for rats :1453 mg/kg

بسته بندی: یک کیلوگرم

نقد و بررسی دیفنوکونازول DS3%

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی که از بیوسنتز ارگسترول ممانعت می کند.

درجه سمیت: Acute Oral LD50 for rats :1453 mg/kg

بسته بندی: یک کیلوگرم

مشخصات فنی دیفنوکونازول DS3%

کاربرد
گیاه میزبانگندم
آفت هدفسیاهک پنهان پا کوتاه گندم
میزان مصرفتیمار بذر به میزان 200 گرم برای یکصد کیلوگرم بذر
گیاه میزبان 2گندم
آفت هدف 2سیاهک پنهان معمولی
میزان مصرف1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
گیاه میزبان3گندم
آفت هدف 3سیاهک آشکار گندم
میزان مصرف2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

نمودار تغییر قیمت دیفنوکونازول DS3%

نظرات در باره محصول دیفنوکونازول DS3%

 

امتیاز کاربران به دیفنوکونازول DS3%

امتیاز کاربران به دیفنوکونازول DS3%

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.