معرفی اجمالی محصول

کاربرد: 

علف کش انتخابی، تماسی با کمی اثر سیستمیک که بوسیله شاخ و برگ جذب می گردد و خاصیت جابه جایی محدود دارد.

Acuate Oral LD50 rats: 63-332 mg/kg

بسته بندی: یک لیتر

محصولات مرتبط

نقد و بررسی آیوکسینیل EC22.5% (توتریل)

کاربرد: 

علف کش انتخابی، تماسی با کمی اثر سیستمیک که بوسیله شاخ و برگ جذب می گردد و خاصیت جابه جایی محدود دارد.

Acuate Oral LD50 rats: 63-332 mg/kg

بسته بندی: یک لیتر

مشخصات فنی آیوکسینیل EC22.5% (توتریل)

کاربرد
گیاه میزبانپیاز
آفت هدفعلف های هرز پهن برگ
میزان مصرف3 لیتر در هکتار بصورت پس رویشی

نمودار تغییر قیمت آیوکسینیل EC22.5% (توتریل)

نظرات در باره محصول آیوکسینیل EC22.5% (توتریل)

 

امتیاز کاربران به آیوکسینیل EC22.5% (توتریل)

امتیاز کاربران به آیوکسینیل EC22.5% (توتریل)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.