معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کش سیستمیک که از ساخت چربی در بدن حشرات جلوگیری بعمل آورده و پس از محلول پاشی از طریق آوندچوب و آبکش بطرف بالا و پایین گیاه حرکت می کند.

Acute Oral LD50 for rats >2000 mg/kg

بسته بندی: نیم لیتری

محصولات مرتبط

نقد و بررسی اسپیروتترامات SC10%

کاربرد:

حشره کش سیستمیک که از ساخت چربی در بدن حشرات جلوگیری بعمل آورده و پس از محلول پاشی از طریق آوندچوب و آبکش بطرف بالا و پایین گیاه حرکت می کند.

Acute Oral LD50 for rats >2000 mg/kg

بسته بندی: نیم لیتری

مشخصات فنی اسپیروتترامات SC10%

کاربرد
گیاه میزبانپسته
آفت هدفپسیل پسته
میزان مصرف0.5 در هزار
گیاه میزبان 2پیاز
آفت هدف 2تریپس پیاز
میزان مصرف0.6 لیتر در هکتار
گیاه میزبان3مرکبات
آفت هدف 3سپردار قهوه ای مرکبات
میزان مصرف0.75 در هزار
گیاه میزبان 4گوجه فرنگی
آفت هدف4سفید بالک گوجه فرنگی
میزان مصرفدر گلخانه به مقدار 75/0 در هزار و در مزرعه 75/0 لیتر در هکتار
گیاه میزبان5سیب
آفت هدف5سپردار واوی سیب
میزان مصرف0.75 در هزار

نمودار تغییر قیمت اسپیروتترامات SC10%

نظرات در باره محصول اسپیروتترامات SC10%

 

امتیاز کاربران به اسپیروتترامات SC10%

امتیاز کاربران به اسپیروتترامات SC10%

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.