معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی

Acute Oral LD50 for rats:450 mg/kg

بسته بندی: یک کیلوگرم

محصولات مرتبط

نقد و بررسی ایمیداکلوپراید پودری WS70%

کاربرد:

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی

Acute Oral LD50 for rats:450 mg/kg

بسته بندی: یک کیلوگرم

مشخصات فنی ایمیداکلوپراید پودری WS70%

کاربرد
گیاه میزبانپنبه
آفت هدفتریپس پنبه
میزان مصرف5 در هزار بصورت ضدعفونی بذور
گیاه میزبان 2سیب زمینی
آفت هدف 2حشرات مکنده ناقل ویروس سیب زمینی
میزان مصرف28.5 گرم برای یکصد کیلو بذربصورت ضدعفونی بذور
گیاه میزبان3چغندرقند
آفت هدف 3ناقل بیماری ویروس کرلی تاپ
میزان مصرف1 کیلوگرم برای یکصد کیلو بذر بصورت ضدعفونی بذور

نمودار تغییر قیمت ایمیداکلوپراید پودری WS70%

نظرات در باره محصول ایمیداکلوپراید پودری WS70%

 

امتیاز کاربران به ایمیداکلوپراید پودری WS70%

امتیاز کاربران به ایمیداکلوپراید پودری WS70%

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.