معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

علف کشی انتخابی، بازدارنده سنتز پروتئین و مانع تقسیم سلولی که اساسا از طریق جوانه ها و سپس توسط ریشه گیاه جوانه زده جذب می شود.

درجه سمیت:  Acute Oral LD50 for rats:2150 mg/kg

بسته بندی: 1 لیتر

محصولات مرتبط

نقد و بررسی استاکلر EC50%

کاربرد:

علف کشی انتخابی، بازدارنده سنتز پروتئین و مانع تقسیم سلولی که اساسا از طریق جوانه ها و سپس توسط ریشه گیاه جوانه زده جذب می شود.

درجه سمیت:  Acute Oral LD50 for rats:2150 mg/kg

بسته بندی: 1 لیتر

مشخصات فنی استاکلر EC50%

کاربرد
گیاه میزبانذرت
آفت هدفعلف های هرز پهن برگ و باریک برگ
میزان مصرف4 تا 5 لیتر در هکتار بسته به نوع خاک و علف هرز غالب بصورت پیش رویشی و پیش از کاشت

نمودار تغییر قیمت استاکلر EC50%

نظرات در باره محصول استاکلر EC50%

 

امتیاز کاربران به استاکلر EC50%

امتیاز کاربران به استاکلر EC50%

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.