معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کش و کنه کش انتخابی غیرسیستمیک و تماسی که ایجاد اختلال در تکامل کنه ها نموده و از سنتز چربی ممانعت می کند.

درجه سمیت:  Acute Oral LD50 for ˃2500

بسته بندی: نیم لیتر

محصولات مرتبط

نقد و بررسی اسپیرودیکلوفن (انویدور) SC24

کاربرد:

حشره کش و کنه کش انتخابی غیرسیستمیک و تماسی که ایجاد اختلال در تکامل کنه ها نموده و از سنتز چربی ممانعت می کند.

درجه سمیت:  Acute Oral LD50 for ˃2500

بسته بندی: نیم لیتر

مشخصات فنی اسپیرودیکلوفن (انویدور) SC24

کاربرد
گیاه میزبانسیب
آفت هدفکنه قرمز اروپایی
میزان مصرف0.5 تا 0.6 در هزار
گیاه میزبان 2سیب
آفت هدف2کنه تارتن دو نقطه ای
میزان مصرف0.5 تا 0.6 در هزار
گیاه میزبان 3مرکبات
آفت هدف 3کنه زنگار مرکبات
میزان مصرف0.27 در هزار
گیاه میزبان 4مرکبات
آفت هدف 4کنه قرمز مرکبات
میزان مصرف0.2 تا 0.3 در هزار بسته به جمعیت کنه و در تناوب با سایر کنه کش ها
گیاه میزبان 5پسته
آفت هدف 5پسیل پسته
میزان مصرف0.2 تا0.25 در هزار

نمودار تغییر قیمت اسپیرودیکلوفن (انویدور) SC24

نظرات در باره محصول اسپیرودیکلوفن (انویدور) SC24

 

امتیاز کاربران به اسپیرودیکلوفن (انویدور) SC24

امتیاز کاربران به اسپیرودیکلوفن (انویدور) SC24

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.