معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

محصول

فنولوژی گیاه

تاثیر

انگور

هنگام رشد رویشی

افزایش فاصله میان  گره ها

انگور

پس از ریزش گل ها

بهبود میوه دهی

انگور

زمان ترش و شیرین شدن غوره ها

یکسان سازی خوشه ها و درشت شدن حبه ها

درجه سمیت:  Acute Oral LD50 for ˃15000

بسته بندی: 2 عدد قرص 

نمایش بیشتر

نقد و بررسی قرص جیبرلیک اسید (قرص برلکس)

کاربرد:

محصول

فنولوژی گیاه

تاثیر

انگور

هنگام رشد رویشی

افزایش فاصله میان  گره ها

انگور

پس از ریزش گل ها

بهبود میوه دهی

انگور

زمان ترش و شیرین شدن غوره ها

یکسان سازی خوشه ها و درشت شدن حبه ها

درجه سمیت:  Acute Oral LD50 for ˃15000

بسته بندی: 2 عدد قرص 

مشخصات فنی قرص جیبرلیک اسید (قرص برلکس)

کاربرد
گیاه میزبانانگور
آفت هدف-
میزان مصرف1 قرص در 25 لیتر آب/جهت افزایش طول خوشه، یکسان سازی و درشت شدن حبه های انگور، جلوگیری از پوسیدگی های قارچی

نمودار تغییر قیمت قرص جیبرلیک اسید (قرص برلکس)

نظرات در باره محصول قرص جیبرلیک اسید (قرص برلکس)

 

امتیاز کاربران به قرص جیبرلیک اسید (قرص برلکس)

امتیاز کاربران به قرص جیبرلیک اسید (قرص برلکس)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.