معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حلزون کش تماسی و گوارشی

درجه سمیت:  Acute Oral LD50 for :283

بسته بندی: 250 گرم

نقد و بررسی متالدهاید 6% B

کاربرد:

حلزون کش تماسی و گوارشی

درجه سمیت:  Acute Oral LD50 for :283

بسته بندی: 250 گرم

مشخصات فنی متالدهاید 6% B

کاربرد
گیاه میزبانمرکبات
آفت هدفحلزون مرکبات
میزان مصرف20 تا 25 کیلوگرم طعمه
گیاه میزبان2توتون
آفت هدف 2کرم های مفتولی/آبدزدک/ حلزون/راب
میزان مصرف20 تا 25 کیلوگرم طعمه
گیاه میزبان 3سبزی و صیفی
آفت هدف 3حلزون/راب
میزان مصرف20 تا 25 کیلوگرم طعمه
گیاه میزبان 4اشجار جنگلی
آفت هدف 4حلزون / راب
میزان مصرف20 تا 25 کیلوگرم طعمه

نمودار تغییر قیمت متالدهاید 6% B

نظرات در باره محصول متالدهاید 6% B

 

امتیاز کاربران به متالدهاید 6% B

امتیاز کاربران به متالدهاید 6% B

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.