معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

برای مبارزه پیش بهاره و بهاره و تابستانه با شپشک ها و بعضی از کنه ها برای همراهی بعضی از سموم به عنوان مویان یا Adjuvant

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی:  سطل 20 لیتری/ بشکه 20 لیتری/ بشکه 10 لیتری/ گالن 5 لیتری/ بطری 1 لیتری

نقد و بررسی روغن ولک

کاربرد:

برای مبارزه پیش بهاره و بهاره و تابستانه با شپشک ها و بعضی از کنه ها برای همراهی بعضی از سموم به عنوان مویان یا Adjuvant

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی:  سطل 20 لیتری/ بشکه 20 لیتری/ بشکه 10 لیتری/ گالن 5 لیتری/ بطری 1 لیتری

مشخصات فنی روغن ولک

کاربرد
گیاه میزباندرختان میوه
آفت هدفشپشک ها(تخم و حشرات بالغ)/ کنه ها (تخم و بالغین) و برخی از آفات
میزام مصرفمحلول پاشی 1.5 در 100 پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درخت

نمودار تغییر قیمت روغن ولک

نظرات در باره محصول روغن ولک

 

امتیاز کاربران به روغن ولک

امتیاز کاربران به روغن ولک

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.