معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

این حشره کش دارای دو سم پرمترین و پروپوکسور با وزن خالص 130 گرم بوده و برای کنترل انواع حشرات خانگی از قبیل سوسک، مورچه، بید، ساس، کک و ... کاربرد دارد.

طریق مصرف:

مقداری از پودر مهان را در مسیر حشرات و مخفیگاه های آن ها مانند سوراخ ها، شکاف ها و کنار دیوار زیر فرش ریخته شود.

نقد و بررسی حشره کش پودری

کاربرد:

این حشره کش دارای دو سم پرمترین و پروپوکسور با وزن خالص 130 گرم بوده و برای کنترل انواع حشرات خانگی از قبیل سوسک، مورچه، بید، ساس، کک و ... کاربرد دارد.

طریق مصرف:

مقداری از پودر مهان را در مسیر حشرات و مخفیگاه های آن ها مانند سوراخ ها، شکاف ها و کنار دیوار زیر فرش ریخته شود.

مشخصات فنی حشره کش پودری

نمودار تغییر قیمت حشره کش پودری

نظرات در باره محصول حشره کش پودری

 

امتیاز کاربران به حشره کش پودری

امتیاز کاربران به حشره کش پودری

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.