معرفی اجمالی محصول

کاربرد حشره کش ترکیبی:

نابودکننده انواع مارمولک، سوسک، مورچه، پشه، مگس، جیرجیرک و .... 

کاربرد حشره کش پرمترین:

 سوسک، مورچه، پشه، مگس، جیرجیرک و .... 

میزان و طریقه مصرف:

قبل از مصرف ظرف را تکان دهید. پس از جمع اوری مواد غذایی محل های مورد نظر را اسپری نمایید. برای حصول نتیجه مطلوب بهتر است درب ها و پنجره ها به مدت چند ساعت بسته باشد.

نقد و بررسی حشره کش با سر آبپاش

کاربرد حشره کش ترکیبی:

نابودکننده انواع مارمولک، سوسک، مورچه، پشه، مگس، جیرجیرک و .... 

کاربرد حشره کش پرمترین:

 سوسک، مورچه، پشه، مگس، جیرجیرک و .... 

میزان و طریقه مصرف:

قبل از مصرف ظرف را تکان دهید. پس از جمع اوری مواد غذایی محل های مورد نظر را اسپری نمایید. برای حصول نتیجه مطلوب بهتر است درب ها و پنجره ها به مدت چند ساعت بسته باشد.

مشخصات فنی حشره کش با سر آبپاش

نمودار تغییر قیمت حشره کش با سر آبپاش

نظرات در باره محصول حشره کش با سر آبپاش

 

امتیاز کاربران به حشره کش با سر آبپاش

امتیاز کاربران به حشره کش با سر آبپاش

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.