معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

این محصول مطمئن و برای از بین بردن سوسک و حشرات خزنده می باشد.

طریقه مصرف:

گچ سوسک کش مهان را در مسیر حرکت حشرات بطور مستقیم و یا دایره ای خط بکشید و برای باقی ماندن اثر آن از شستن خودداری نمایید.

نقد و بررسی گچ سوسک کش

کاربرد:

این محصول مطمئن و برای از بین بردن سوسک و حشرات خزنده می باشد.

طریقه مصرف:

گچ سوسک کش مهان را در مسیر حرکت حشرات بطور مستقیم و یا دایره ای خط بکشید و برای باقی ماندن اثر آن از شستن خودداری نمایید.

مشخصات فنی گچ سوسک کش

نمودار تغییر قیمت گچ سوسک کش

نظرات در باره محصول گچ سوسک کش

 

امتیاز کاربران به گچ سوسک کش

امتیاز کاربران به گچ سوسک کش

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.