معرفی اجمالی محصول

کاربرد: (بی نیاز از ترکیب با آب)

این محصول برای نابودی سوسک، پشه، مگس، کک، عقرب وهزارپا کاربرد دارد.

طریقه مصرف:

مایع حشره کش مهان را باید توسط پمپ های دستی و بصورت خالص در اتاق و محل های حاوی حشرات سم پاشی نمود. (40 الی 100 سی سی برای هر متر مربع)

نقد و بررسی حشره کش مایع

کاربرد: (بی نیاز از ترکیب با آب)

این محصول برای نابودی سوسک، پشه، مگس، کک، عقرب وهزارپا کاربرد دارد.

طریقه مصرف:

مایع حشره کش مهان را باید توسط پمپ های دستی و بصورت خالص در اتاق و محل های حاوی حشرات سم پاشی نمود. (40 الی 100 سی سی برای هر متر مربع)

مشخصات فنی حشره کش مایع

نمودار تغییر قیمت حشره کش مایع

نظرات در باره محصول حشره کش مایع

 

امتیاز کاربران به حشره کش مایع

امتیاز کاربران به حشره کش مایع

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.