معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

از این قرص برای نابودی و دور نمودن پشه استفاده می شود.

طریقه مصرف:

قرص حشره کش مهان را داخل دستگاه حشره کش برقی قرار داده و آن را به برق وصل نمایید. پس از چند دقیقه ماده موثره از قرص حشره کش متصاعد گردیده و باعث دور شدن پشه می گردد. ماده موثره در قرص تا 8 ساعت موثر بوده و بعد از آن قرص تغییر رنگ می دهد.

نقد و بررسی قرص حشره کش برقی

کاربرد:

از این قرص برای نابودی و دور نمودن پشه استفاده می شود.

طریقه مصرف:

قرص حشره کش مهان را داخل دستگاه حشره کش برقی قرار داده و آن را به برق وصل نمایید. پس از چند دقیقه ماده موثره از قرص حشره کش متصاعد گردیده و باعث دور شدن پشه می گردد. ماده موثره در قرص تا 8 ساعت موثر بوده و بعد از آن قرص تغییر رنگ می دهد.

مشخصات فنی قرص حشره کش برقی

نمودار تغییر قیمت قرص حشره کش برقی

نظرات در باره محصول قرص حشره کش برقی

 

امتیاز کاربران به قرص حشره کش برقی

امتیاز کاربران به قرص حشره کش برقی

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.