معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی درمانی و ریشه کنی که به سرعت به قسمت های سبز گیاه جذب شده و به سابر نقاط گیاه جابه جا می شود. از دی متیلاسیون استروئیدها ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃4000

بسته بندی: 1 کیلوگرم

نقد و بررسی تبوکونازول پودر 2% DS (راکسیل پودر)

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی درمانی و ریشه کنی که به سرعت به قسمت های سبز گیاه جذب شده و به سابر نقاط گیاه جابه جا می شود. از دی متیلاسیون استروئیدها ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃4000

بسته بندی: 1 کیلوگرم

مشخصات فنی تبوکونازول پودر 2% DS (راکسیل پودر)

کاربرد
گیاه میزبانگندم
آفت هدفسیاهک پنهان معمولی
میزان مصرف150 گرم برای 100 کیلو بذر
گیاه میزبان 2گندم
آفت هدف 2سیاهک آشکار
میزان مصرف150 گرم برای 100 کیلو بذر

نمودار تغییر قیمت تبوکونازول پودر 2% DS (راکسیل پودر)

نظرات در باره محصول تبوکونازول پودر 2% DS (راکسیل پودر)

 

امتیاز کاربران به تبوکونازول پودر 2% DS (راکسیل پودر)

امتیاز کاربران به تبوکونازول پودر 2% DS (راکسیل پودر)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.