معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کشی است سیستمیک با اثر حفاظتی، درمانی و ریشه کنی که به سرعت به قسمت های سبز گیاه جذب شده و به سایر نقاط گیاه جابه جا می شود. از دی متیلاسیون استروئیدها ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃4000

بسته بندی: 1 لیتر

نقد و بررسی تبوکونازول 25% EW (فولیکور)

کاربرد:

قارچ کشی است سیستمیک با اثر حفاظتی، درمانی و ریشه کنی که به سرعت به قسمت های سبز گیاه جذب شده و به سایر نقاط گیاه جابه جا می شود. از دی متیلاسیون استروئیدها ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃4000

بسته بندی: 1 لیتر

مشخصات فنی تبوکونازول 25% EW (فولیکور)

کاربرد
گیاه میزبانگندم
آفت هدفزنگ زرد
میزان مصرف1 لیتر در هکتار
گیاه میزبان 2کلزا
آفت هدف 2اسکلروتنیایی ساقه کلزا

نمودار تغییر قیمت تبوکونازول 25% EW (فولیکور)

نظرات در باره محصول تبوکونازول 25% EW (فولیکور)

 

امتیاز کاربران به تبوکونازول 25% EW (فولیکور)

امتیاز کاربران به تبوکونازول 25% EW (فولیکور)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.