معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی که بوسیله برگ و ریشه جذب می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی: 1 کیلوگرم/ نیم کیلوگرم

محصولات مرتبط

نقد و بررسی ایپرودیون+کاربندازیم 52.5% WP (رورال تی اس)

کاربرد:

قارچ کش سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی که بوسیله برگ و ریشه جذب می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی: 1 کیلوگرم/ نیم کیلوگرم

مشخصات فنی ایپرودیون+کاربندازیم 52.5% WP (رورال تی اس)

کاربرد
گیاه میزبانبرنج
آفت هدفشیت بلایت
میزان مصرف1 کیلوگرم در هکتار
گیاه میزبان 2توت
آفت هدف 2سرخشکیدگی سرشاخه توت
میزان مصرف1 در هزار
گیاه میزبان3جو
آفت هدف 3لکه قهوه ای نواری جو
میزان مصرفبه روش ضدعفونی بذر و 1 در هزار
گیاه میزبان 4مرکبات
آفت هدف4حفظ و نگهداری محصول مرکیات
میزان مصرف1 در هزار

نمودار تغییر قیمت ایپرودیون+کاربندازیم 52.5% WP (رورال تی اس)

نظرات در باره محصول ایپرودیون+کاربندازیم 52.5% WP (رورال تی اس)

 

امتیاز کاربران به ایپرودیون+کاربندازیم 52.5% WP (رورال تی اس)

امتیاز کاربران به ایپرودیون+کاربندازیم 52.5% WP (رورال تی اس)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.