معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کش  سیستمیک انتخابی با اثر تماسی گوارشی که با تاثیر تدخینی سریع بوسیله ریشه جذب شده و به بافت های چوبی منتقل می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:142

بسته بندی:  نیم کیلوگرم

محصولات مرتبط

نقد و بررسی پریمیکارب 50% WP (پریمور)

کاربرد:

حشره کش  سیستمیک انتخابی با اثر تماسی گوارشی که با تاثیر تدخینی سریع بوسیله ریشه جذب شده و به بافت های چوبی منتقل می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:142

بسته بندی:  نیم کیلوگرم

مشخصات فنی پریمیکارب 50% WP (پریمور)

کاربرد
گیاه میزبانتوتون
آفت هدفشته توتون
میزان مصرف0.5 تا 0.7 درهزار
گیاه میزبان 2سبزی و جالیز
آفت هدف 2شته جالیز
میزان مصرف0.5 تا 0.7 در هزار
گیاه میزبان3گل رز
آفت هدف 3شته رز
میزان مصرف0.5 تا 0.7 در هزار

نمودار تغییر قیمت پریمیکارب 50% WP (پریمور)

نظرات در باره محصول پریمیکارب 50% WP (پریمور)

 

امتیاز کاربران به پریمیکارب 50% WP (پریمور)

امتیاز کاربران به پریمیکارب 50% WP (پریمور)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.