معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

ترکیبی هورمونی و تنظیم کننده رشد حشرات بوده که مانع رشد لارو و تبدیل آن به حشره کامل می گردد.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی:  نیم لیتر

محصولات مرتبط

نقد و بررسی پیری پیروکسی فن 10% EC (آدمیرال)

کاربرد:

ترکیبی هورمونی و تنظیم کننده رشد حشرات بوده که مانع رشد لارو و تبدیل آن به حشره کامل می گردد.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی:  نیم لیتر

مشخصات فنی پیری پیروکسی فن 10% EC (آدمیرال)

کاربرد
گیاه میزبانپنبه
آفت هدفسفیدبالک
میزان مصرف750 میلی لیتر در هکتار
گیاه میزبان 2مرکبات
آفت هدف 2شپشک قهوه ای
میزان مصرف0.5 تا 0.75 در هزار

نمودار تغییر قیمت پیری پیروکسی فن 10% EC (آدمیرال)

نظرات در باره محصول پیری پیروکسی فن 10% EC (آدمیرال)

 

امتیاز کاربران به پیری پیروکسی فن 10% EC (آدمیرال)

امتیاز کاربران به پیری پیروکسی فن 10% EC (آدمیرال)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.