معرفی اجمالی محصول

کاربرد: حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats: 208

بسته بندی: 1 لیتر

محصولات مرتبط

نقد و بررسی اتیون 47% EC

کاربرد: حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats: 208

بسته بندی: 1 لیتر

مشخصات فنی اتیون 47% EC

کاربرد
گیاه میزباندرختان میوه سردسیری
آفت هدفشپشک ها و سپردارهای درختان میوه
میزان مصرف1.5 تا 2 در هزار به همراه روغن ولک
گیاه میزبان 2مرکبات
آفت هدف 2شپشک ها و سپردارها
میزان مصرف1.5 تا 2 در هزار به همراه روغن ولک
گیاه میزبان3درختان میوه
آفت هدف 3تخم حشرات/ کنه ها و شپشک ها
میزان مصرف1.5 تا 2 در هزار بهمراه روغن ولک

نمودار تغییر قیمت اتیون 47% EC

نظرات در باره محصول اتیون 47% EC

 

امتیاز کاربران به اتیون 47% EC

امتیاز کاربران به اتیون 47% EC

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.