معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کشی با خاصیت تماسی و گوارشی که روی سیستم مرکزی اعصاب حشرات تاثیر گذاشته، علایم فلج و توقف تغذیه ظاهر می گردد. ماده فعال کانال های سدیم را در سلول های عصبی مسدود می نمایند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:1730

بسته بندی: 250 سی سی

محصولات مرتبط

نقد و بررسی ایندوکساکارب 15% SC (آوانت)

کاربرد:

حشره کشی با خاصیت تماسی و گوارشی که روی سیستم مرکزی اعصاب حشرات تاثیر گذاشته، علایم فلج و توقف تغذیه ظاهر می گردد. ماده فعال کانال های سدیم را در سلول های عصبی مسدود می نمایند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:1730

بسته بندی: 250 سی سی

مشخصات فنی ایندوکساکارب 15% SC (آوانت)

کاربرد
گیاه میزبانپنبه
آفت هدفکرم غوزه پنبه
میزان مصرف200 تا 250 میلی لیتر در هکتار بسته به تراکم آفت
گیاه میزبان 2نخود
آفت هدف 2کرم پیله خوار نخود
میزان مصرف200 میلی لیتر در هکتار
گیاه میزبان3سیب
آفت هدف 3کرم سیب
میزان مصرف0.45 در هزار در نسل اول کرم سیب در مناطق کوهستانی

نمودار تغییر قیمت ایندوکساکارب 15% SC (آوانت)

نظرات در باره محصول ایندوکساکارب 15% SC (آوانت)

 

امتیاز کاربران به ایندوکساکارب 15% SC (آوانت)

امتیاز کاربران به ایندوکساکارب 15% SC (آوانت)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.