معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کشی سیستمیک و گوارشی که از سنتز کیتین جلوگیری می کند

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی:  1 لیتر

نقد و بررسی هگزافلومورون (کنسالت) 10% EC

کاربرد:

حشره کشی سیستمیک و گوارشی که از سنتز کیتین جلوگیری می کند

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی:  1 لیتر

مشخصات فنی هگزافلومورون (کنسالت) 10% EC

کاربرد
گیاه میزبانپسته
آفت هدفپسیل پسته
میزان مصرف0.5 تا 0.7 در هزار
گیاه میزبان 2مرکبات
آفت هدف 2پروانه مینوز
میزان مصرفدر خزانه 25 میلی لیتر کنسالت به همراه 300 میلی لیتر روغن ولک در 100 لیتر آب در دو نوبت محلول پاشی بفاصله 10 روز
گیاه میزبان3پسته
آفت هدف 3پروانه چوبخوار پسته
میزان مصرف1 در هزار به همراه 0.5 درصد روغن ولک

نمودار تغییر قیمت هگزافلومورون (کنسالت) 10% EC

نظرات در باره محصول هگزافلومورون (کنسالت) 10% EC

 

امتیاز کاربران به هگزافلومورون (کنسالت) 10% EC

امتیاز کاربران به هگزافلومورون (کنسالت) 10% EC

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.