معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

حشره کش  غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و کمی تدخینی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:163

بسته بندی:  1 لیتر/ 250 سی سی/ 100 سی سی

محصولات مرتبط

نقد و بررسی کلرپیریفوس 40.8% EC (دورسبان)

کاربرد:

حشره کش  غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و کمی تدخینی

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:163

بسته بندی:  1 لیتر/ 250 سی سی/ 100 سی سی

مشخصات فنی کلرپیریفوس 40.8% EC (دورسبان)

کاربرد
گیاه میزبانمرکبات
آفت هدفسپردار و شپشک مرکبات
میزان مصرف1.5 تا 2 در هزار
گیاه میزبان 2درختان میوه سردسیری
آفت هدف 2شپشک
میزان مصرف1 تا 1.5 در هزار
گیاه میزبان3سویا
آفت هدف 3مینوز برگ
میزان مصرف2 تا 2.5 لیتر در هکتار
گیاه میزبان6به
آفت هدف6کرم به و زنجرک به
میزان مصرف1.5 در هزار
گیاه میزبان 7پسته
آفت هدف7پروانه چوبخوار پسته
میزان مصرف1.5 در هزار
گیاه میزبان8چغندقند/سویا/آفتابگردان و یونجه
آفت هدف 8کک و کرم برگخور کارادرینا/ کرم غلاف خوار سویا/کرم برگخوار آفتابگردان/ سرخرطومی یونجه
میزان مصرف2 تا 3 لیتر در هکتار

نمودار تغییر قیمت کلرپیریفوس 40.8% EC (دورسبان)

نظرات در باره محصول کلرپیریفوس 40.8% EC (دورسبان)

 

امتیاز کاربران به کلرپیریفوس 40.8% EC (دورسبان)

امتیاز کاربران به کلرپیریفوس 40.8% EC (دورسبان)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.