معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

علف کش است انتخابی و سیستمیک که بوسیله ریشه و جوانه جذب می شود. بازدارنده رشد جوانه های انتهایی است با خاصیت جا به جایی به برگ ها، ساقه و بازدارنده سنتز اسید چرب

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃2000

بسته بندی: 5 لیتر

نقد و بررسی ای پی تی سی (ارادیکال) 82% EC

کاربرد:

علف کش است انتخابی و سیستمیک که بوسیله ریشه و جوانه جذب می شود. بازدارنده رشد جوانه های انتهایی است با خاصیت جا به جایی به برگ ها، ساقه و بازدارنده سنتز اسید چرب

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃2000

بسته بندی: 5 لیتر

مشخصات فنی ای پی تی سی (ارادیکال) 82% EC

کاربرد
گیاه میزبانیونجه/شبدر/ اکسپرس
آفت هدفعلف های هرز پهن برگ و باریک برگ
میزان مصرف3 تا 6 لیتر در هکتار
گیاه میزبان 2ذرت
آفت هدف2علف های هرز باریک برگ و پهن برگ
میزان مصرف4 تا 6 لیتر در هکتار قبل از کشت و مخلوط با خاک

نمودار تغییر قیمت ای پی تی سی (ارادیکال) 82% EC

نظرات در باره محصول ای پی تی سی (ارادیکال) 82% EC

 

امتیاز کاربران به ای پی تی سی (ارادیکال) 82% EC

امتیاز کاربران به ای پی تی سی (ارادیکال) 82% EC

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.