معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

علف کشی است انتخابی، سیستمیک، با خاصیت ابقائی که از طریق برگ و ریشه جذب می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی:  نیم لیتری

نقد و بررسی ایمازاتاپیر 10%SL (پرسوئیت)

کاربرد:

علف کشی است انتخابی، سیستمیک، با خاصیت ابقائی که از طریق برگ و ریشه جذب می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی:  نیم لیتری

مشخصات فنی ایمازاتاپیر 10%SL (پرسوئیت)

کاربرد
گیاه میزبانیونجه
آفت هدفعلف های هرز پهن برگ و باریک برگ
میزان مصرف0.75 تا 1 لیتر در هکتار

نمودار تغییر قیمت ایمازاتاپیر 10%SL (پرسوئیت)

نظرات در باره محصول ایمازاتاپیر 10%SL (پرسوئیت)

 

امتیاز کاربران به ایمازاتاپیر 10%SL (پرسوئیت)

امتیاز کاربران به ایمازاتاپیر 10%SL (پرسوئیت)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.