معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

علف کش است سیستمیک و انتخابی که به وسیله ریشه و همچنین برگ ها جذب شده و مانع عمل فتوسنتز در فتوسیستم II می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:510

بسته بندی: نیم کیلوگرم

نقد و بررسی متری بوزین 70% WP (سنکور)

کاربرد:

علف کش است سیستمیک و انتخابی که به وسیله ریشه و همچنین برگ ها جذب شده و مانع عمل فتوسنتز در فتوسیستم II می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:510

بسته بندی: نیم کیلوگرم

مشخصات فنی متری بوزین 70% WP (سنکور)

کاربرد
گیاه میزبانسویا
آفت هدفعلف های هرز پهن برگ و تعدادی از باریک برگ ها
میزان مصرف600 گرم در هکتار مخلوط با خاک یا بهمراه تریفلورالین به مقدار 2 لیتر و یا اتال فلورالین به مقدار 3 لیتر
گیاه میزبان 2سیب زمینی
آفت هدف2علف های هرز باریک برگ و پهن برگ
میزان مصرف750 گرم در هکتار

نمودار تغییر قیمت متری بوزین 70% WP (سنکور)

نظرات در باره محصول متری بوزین 70% WP (سنکور)

 

امتیاز کاربران به متری بوزین 70% WP (سنکور)

امتیاز کاربران به متری بوزین 70% WP (سنکور)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.