معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

علف کش است سیستمیک و غیر انتخابی که بوسیله شاخ و برگ جذب شده و با انتقال سریع به گیاه در اثر تماس با خاک غیرفعال می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats ˃5000

بسته بندی:  1 لیتر

محصولات مرتبط

نقد و بررسی گلایفوزیت 41% SL (رانداپ)

کاربرد:

علف کش است سیستمیک و غیر انتخابی که بوسیله شاخ و برگ جذب شده و با انتقال سریع به گیاه در اثر تماس با خاک غیرفعال می شود.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats ˃5000

بسته بندی:  1 لیتر

مشخصات فنی گلایفوزیت 41% SL (رانداپ)

کاربرد
گیاه میزباندرختان میوه
آفت هدفعلف های هرز یکساله و چندساله
میزان مصرف4 تا 12 لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز در زمان حداکثر فعالیت علف های هرز
گیاه میزبان 2نیشکر
آفت هدف2علف های هرز یکساله و چندساله
میزان مصرف10 تا 20 درهزار بعد از رویش علف های هرز بصورت لکه ای

نمودار تغییر قیمت گلایفوزیت 41% SL (رانداپ)

نظرات در باره محصول گلایفوزیت 41% SL (رانداپ)

 

امتیاز کاربران به گلایفوزیت 41% SL (رانداپ)

امتیاز کاربران به گلایفوزیت 41% SL (رانداپ)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.