معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

علف کشی است انتخابی، تماسی که عمدتا از طریق برگ ها جذب شده و بازدارنده عمل فتوسنتز است.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:1480

بسته بندی:  1 لیتر

محصولات مرتبط

نقد و بررسی بنتازون 48% SL (بازگران)

کاربرد:

علف کشی است انتخابی، تماسی که عمدتا از طریق برگ ها جذب شده و بازدارنده عمل فتوسنتز است.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:1480

بسته بندی:  1 لیتر

مشخصات فنی بنتازون 48% SL (بازگران)

کاربرد
گیاه میزبانبرنج
آفت هدفعلف های هرز پهن برگ و جگن ها
میزان مصرف3 تا 5 لیتر در هکتار در مرحله پنج تا هفت برگی شدن برنج
گیاه میزبان 2سویا
آفت هدف2علف های هرز پهن برگ
میزان مصرف2 تا 2.5 لیتر در هکتار بعد از دو تا سه برگی شدن سویا
گیاه میزبان3یونجه و شبدر
آفت هدف3علف های هرز پهن برگ
میزان مصرف2.5 تا 3 لیتر در هکتار

نمودار تغییر قیمت بنتازون 48% SL (بازگران)

نظرات در باره محصول بنتازون 48% SL (بازگران)

 

امتیاز کاربران به بنتازون 48% SL (بازگران)

امتیاز کاربران به بنتازون 48% SL (بازگران)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.