معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

علف کشی است تماسی انتخابی که عمدتا از طریق برگ ها جذب شده و اثر می گذارد.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی:  1 لیتری

محصولات مرتبط

نقد و بررسی اکسی فلورفن 24% EC (گل 2 ای)

کاربرد:

علف کشی است تماسی انتخابی که عمدتا از طریق برگ ها جذب شده و اثر می گذارد.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃5000

بسته بندی:  1 لیتری

مشخصات فنی اکسی فلورفن 24% EC (گل 2 ای)

کاربرد
گیاه میزبانپیاز
آفت هدفعلف های هرز پهن برگ و باریک برگ
میزان مصرف3 لیتر در هکتار در مرحله دو تا پنج برگی پیاز و یا در دو نوبت هر نوبت 0.75 لیتر به فاصله 18 روز

نمودار تغییر قیمت اکسی فلورفن 24% EC (گل 2 ای)

نظرات در باره محصول اکسی فلورفن 24% EC (گل 2 ای)

 

امتیاز کاربران به اکسی فلورفن 24% EC (گل 2 ای)

امتیاز کاربران به اکسی فلورفن 24% EC (گل 2 ای)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.